Jan

Memoriam 1 jaar later

Tienen, 11 juni 2013, Onze Jan is nu een jaar geleden gestorven.
Beste familie en vrienden van ons en van Jan;
We missen hem nog steeds en dat zal zo blijven. Hij hoorde gewoon nog bij ons te zijn. Helaas is veel in deze wereld niet zoals het hoort. Toch was Jan zelf en zijn leven van grote waarde. Het blijft verdrietig en al deze dingen zullen we nooit kunnen begrijpen. Toch blijven we geloven, dat God goed is en we ervaren dit ook zo. We blijven ook hopendat God onze toekomst nog beter zal maken. En gelukkig kunnen we de liefdevan God ook blijven ontvangen en uitdelen waar nodig is. Deze werkelijkheid kun je in de bijbel ook terug vinden in 1 Korinthe  13 vers  12 en 13:
Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.
En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

Vanwege Jan denken we nu ook meer aan onze eigen sterfelijkheid.
Iedereen zal dit leven verliezen. We hebben geen keus en weten niet wanneer. Eén keus hebben we wel; aan wie of wat zullen we ons leven verliezen of geven. Aan het verzamelen van rijkdom? Plezier, idealen, populair zijn, sport, of aan wat of wie nog? Er is maar één persoon die echt de moeite is om je leven aan te geven; Jezus. Dit is toch onze ervaring, zeker ook na deze hevige storm in ons leven. Jezus heeft ons tot nu toe ongelooflijk door deze storm geloodst. Het goede nieuws en wonder is dat als je leven verliest aan Jezus, dat je dan je leven toch zult behouden. Onbegrijpelijk, maar waar. Deze ervaring klopt ook met wat Jezus zelf zegt in Markus 8 vers 35 en 36:
Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet en schade lijdt aan zijn ziel?

 

Einstein

Voor alle mensen die verdriet hebben net als ons, omdat ze Jan missen, wensen we een  overgave aan Jezus. En inderdaad dan ben je een christen en zal je leven behouden zijn. Stormen zullen nog  komen, tegenwind ook, de berg opgaan ook. Het leven van een christen is zoals fietsen met een elektrische fiets. Je moet nog steeds door weer en wind, tegenwind en dikwijls bergop. Dan gaat het heel zwaar, ook als je christen bent, zoals bij ons nu. Je moet ook nog steeds trappen. Maar je bent niet alleen, je voelt die liefdevolle ondersteuning en je zult er komen, je zult je eindbestemming bereiken. Sommigen willen liever geen elektrische fiets, omdat ze willen zeggen; ik deed het helemaal zelf. Sommigen gaan dus liever zonder God, we mogen kiezen. In de tijd van Einstein was er nog geen elektrische fiets, maar hij wist het ook dat hij moest blijven trappen. We wensen je een levensparcours, dat je volledig uit fietst. Weet dat God verlangt om je liefdevol te ondersteunen, de hele rit lang.

Rein en Marjan van ’t Veer.

 

De volledige afscheidsdienst is vanaf nu beschikbaar, maar wegens privacy hebben we besloten de pagina te beveiligen met een wachtwoord.
stuur even een mailtje naar rain-pure@hotmail.com om het wachtwoord te krijgen.

Je kan hier wel al het filmpje vinden wat door de broers en zussen is gemaakt:

Bedankt voor het medeleven, klik hier voor de bedank advertentie.

Hier kan je ook nog het herinneringskaartje vinden.